Kjøpsbetingelser

Husbandry / Animal Training Academy er registrert i Brønnøysundregistrene under Johansen Dyretrening ENK (918177299)

Her kan du lese om kjøpsbetingelsene som gjelder ved Johansen Dyretrening.

Generelt

Man må være over 18 år for å kjøpe kurs hos Johansen Dyretrening.

Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år.

Hundeeier og innehaver av hund er selv ansvarlig for skader hunden kan påføre andre. Hundeier og innehaver er i henhold til lov (skl. § 1-5) uansett skyld fra sin side pliktig til å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg. Eier og innehaver av hund eller ville dyr som holdes i fangenskap, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte tingskade dyret volder. Hundeeier og innehaver må selv til enhver tid vurdere risikoen for skader hunden kan forvolde og må sørge for tilbørlig tilsyn og gjøre det som er rimelig for å forhindre skader. Dette gjelder også til enhver tid hvor hunden deltar i undervisning med andre deltakere. Hundeeier og innehaver bør tegne egen forsikring som dekker skader hunden kan forvolde på seg selv og andre.

Johansen Dyretrening fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre.

Alle medlemmer/kunder av Johansen Dyretrening/Husbandry plikter til å oppgi ny adresse ved flytting, samt oppdatere e-post adresse og telefonnummer ved eventuelle endringer. Dette for å sikre at Johansen Dyretrening når sine kunder med informasjon om kurs, endringer, pensjonatbooking, betalinger, etc.

Endringer

Johansen Dyretrening tar forbehold om endringer i timeplanen.

Johansen Dyretrening kan avlyse kurs dersom det er påmeldt for få deltakere.

Bindende påmelding

Ved kjøp av standardkurs og kurs kortere enn 6 uker er påmeldingen er bindende og gjelder for kurset du kjøper. Kursavgiften refunderes ikke.

Refusjon/ delvis refusjon av kursavgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til Johansen Dyretrening snarest etter sykemeldingsdato.

Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende beregnes ikke fradrag i kursavgiften.

Ved endringer av kurs (eks. bytte fra ett kurs til et annet) kan det påløpe et endringsgebyr på kroner 200,-

Kurset er i utgangspunktet bindende ved påmelding. Dersom dere allikevel får godkjent avmelding vil et gebyr tilfalle deg som kunde. Dersom avmeldingen gjøres innen 1 uke før kurset vil gebyret bli 25% av kursavgift, mens gebyret blir 50% av kursavgift ved avmelding under 1 uke før kursstart eller etter at kurset er begynt.

Ved påmelding til kurs hvor instruktører fra Johansen Dyretrening er innleid gjelder arrangørens salgsbetingelser.

Betaling

Alle bestillinger av Johansen Dyretrening sin tjenester fører til fakturabetaling.

Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredjepart og de oppbevares etter norsk lov.

Faktura/Giro

Betalingsinfo blir enten tilsendt kunden i posten eller via den e-postadressen du har registrert deg med. Betalingsfrist er 14 dager fra bestillingsdato.

Ønsker du å dele beløpet i 2 avdrag må du ta kontakt med Johansen Dyretrening. På standardkurs vil du sjelden få denne muligheten. På kurs som går over lengre tid eller pakker kan økonomiansvarlig være behjelpelig med dette.

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Rettigheter til bruk av øvelser & bilder/ opptak

Eleven har ikke lov til å bruke øvelser de lærer hos Johansen Dyretrening til fremvisninger eller undervisning i egen regi uten samtykke fra Johansen Dyretrening.

Johansen Dyretrening står fritt til å bruke bilder/opptak tatt fra våre kurs og sammenkomster i reklame- og pressemateriale og nettside.

Force majeur

Er Johansen Dyretrening forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Johansen Dyretrening fritatt for alt ansvar.

Kjøpsvilkår

Se her for informasjon om rettigheter ved kjøp av kurs og angrerett.

Priser og betaling

Johansen Dyretrening tilbyr betaling med kort via nettsidene på vår nettbutikk. For kurs sendes faktura på e-post – så kunden må oppgi gyldig e-post adresse ved påmelding.

Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK). Prisen er inklusive alle avgifter. Kursvirksomhet er fritatt for mva. Betaling av varer i vår nettbutikk er inkludert mva. Det påløper ingen ytterligere kostnader fra Johansen Dyretrening sin side ved kjøp via våre nettsider. Dersom du betaler gebyr til banken for å benytte deg av ditt betalingskort, er dette utenfor Johansen Dyretrening sitt ansvar.

Angrerett

Ved kjøp av kurs gjelder ikke angrerettloven på samme måte som ved kjøp av f.eks. gods på internett.

Angrerettloven kapittel 5 §19 tar for seg følgende begrensninger:

Punkt b sier at: “Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”.

Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. Tidsrommet må være begrenset og Johansen Dyretrening sine standardkurs faller innenfor denne begrensningen, dermed har ikke kunden angrerett. Kurs og pakker som varer i lengre periode kan falle innenfor angrefristen.

I slike tilfeller er man i stedet henvist til de avbestillingsregler som gjelder -se våre kjøpsbetingelser lengre opp.

På kurs som går utover «kortere tidsrom» vil kunden ha angrerett. Her er det 14 dagers angrerett fra kjøpsdato. For at angreretten skal inntre må kunden sende inn angrerettskjema.

Angrerett må benyttes innen kursets oppstart. Dersom kunden angrer etter kurset har startet kan Johansen Dyretrening kreve deler eller hele kursavgiften for påbegynte kurs.

Påmelding

Ved påmelding på kurs hos Johansen Dyretrening godtar du at Johansen Dyretrening og deres samarbeidspartnere kan sende ut informasjon via mail eller post til deg som kunde.

Kurs skal gjennomføres innen et år etter bestilling.

Tilbakebetalingsplikt

Hvis dere benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling for vare senest 30 dager etter at vi har mottatt varen, eller hvis det gjelder en tjeneste senest 30 dager etter at vi har fått melding om at dere ønsker å benytte angreretten.

Se også Forbrukerrådets hjemmesider for mer informasjon om deres rettigheter.